YÜKLENİYOR

VİZYON - MİSYON

Vizyonumuz

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebelerin güven duyduğu, mesleki etik kuralları gözeterek dayandığı kurumsal kimliğini sürdürebilen, üyeleri ile birlikte bilimsel aktiviteler düzenleyen, yasal mevzuatları ile mesleki gücünü ortaya koyan, sosyal, kültürel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde, üyeleri ile dayanışma içinde olan, ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesinde yaptırım gücüne sahip olan ve tüzel kişiliğe sahip kamu niteliğinde güçlü bir meslek kuruluşu olmaktır.

Misyonumuz

KKTC’de hemşirelik ve ebelik mesleğinin etik, deontolojik ve ahlaki kurallara uymasını sağlamak ve mesleki etik değerlere sahip çıkmasını desteklemek

KKTC’de hemşirelik ve ebelik mesleğine ilişkin güncel bilimsel veriler ışığında meslek uygulamalarının yapılmasını sağlamak

KKTC’de hemşirelik ve ebelik mesleği için gerekli mesleki eğitimi ve araştırmaları desteklemek

KKTC’de hasta haklarını savunarak, toplumun sağlık ve esenliğini korumak, geliştirmek ve rehabilite etmek için çalışmalar yapmak

KKTC’de toplumun bilimsel ve kaliteli bir hemşirelik ve ebelik bakım hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmak

KKTC’de hemşirelik ve ebelik mesleklerine ilişkin hukuksal haklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yasal faaliyetleri sürdürmek

KKTC’de meslek üyelerinin kendini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak

KKTC’de meslek üyelerinin kendini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak, üyelerin her türlü şikayet/istek/önerileri değerlendirip girişimlerde bulunmak