YÜKLENİYOR

AMAÇ

KTHEB amacı; KKTC’de faaliyet gösteren tüm uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire, ebe ve aynı zamanda akademisyen hemşire ve ebelerin KTHEB yasası çerçevesinde mesleki disiplin ve ahlakını korumak, hak ve menfaatlerini gözetmek, eğitim düzeyini standardize etmek ve eğitim gereksinimlerini karşılamak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için farkındalık etkinliklerinde bulunmaktır.