YÜKLENİYOR

HABERLER

  Birliğe üye olmayanlar hakkında yasal işlem ba ...
  [16.07.2020]

  Hemşireler ve Ebeler Birliği: “Mevsimlik işçi ...
  [03.07.2020]

  Hemşireler saldırıyı kınadı
  [25.06.2020]

  Hemşireler De COVID-19 Bilimsel Kurulu'nda Yer ...
  [03.04.2020]

Birliğe üye olmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
[16.07.2020]

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişilerin, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra etmesinin yasalara aykırı olduğuna işaret ederek, birlik üyeliği için başvuru yapmayan meslektaşları yasal ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Birliğimiz, 35-2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası hükümlerine göre kurulmuş ve ‘kamu tüzel kişisi’ kabul edilmiş bir meslek örgütüdür. 35-2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yasası gereği Uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meslek icra edebilmek,kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer Resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliğini korumak zorundadır. Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra edemez. Birlik üyeliği için başvuru yapmayan hemşire ve ebe meslektaşlarımızın yasada belirtilen yasal ve hukuki süreç başlatılacaktır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası 43. Maddesi şöyle:
“Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebe unvanı takınan, herhangi bir nedenle hemşirelik veya ebelik yapan ya da kendisini veya başka birisini yalan ve hileli bir şekilde üye olarak Birliğe kayıt eden herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 7 (yedi) katına kadar para cezasına veya 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Birlik kaydı silinip meslekten devamlı olarak men edildiği halde, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra eden, reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan herhangi bir kişisuç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Birliğe üye olmadan hemşirelik ve/veya ebelik mesleğini belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak icra eden ve/veya herhangi bir müdahalede bulunan herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir”

Kaynak İçin Tıklayınız

Hemşireler ve Ebeler Birliği: “Mevsimlik işçi adı altında Sağlık Bakanlığı’na hemşire istihdam edilmek isteniyor"
[03.07.2020]

Hemşireler ve Ebeler Birliği, “mevsimlik işçi adı altında Sağlık Bakanlığı’na hemşire istihdam yapılmak istenmesini” eleştirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında “sınır kapılarına ve geri hizmetlerle görevlendirilmek amacıyla 6 (altı) ay süreyle 50 mevsimlik işçi adı altında Sağlık Bakanlığı’na hemşire istihdam yapılmak istenmesini” eleştirdi.

Bolat, istihdamları “partizanca bir tutum” olarak gördüklerini belirtti.

Bolat yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılmak istenen bu istihdam şeklini Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak hemşirelik mesleğine yakışmayan, hemşirelik mesleğini rencide edici, kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedeleyen, hemşireliğin saygınlığını düşüren bir tutum olarak görmekteyiz” dedi.

Bu tutumun kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bolat, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak “mevsimlik işçi” adı altındaki hemşire istihdamı yapılması isteğinin geri çekilmesini, aksi takdirde her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi.

Hemşireler saldırıyı kınadı
[25.06.2020]

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, 112 sağlık çalışanlarına önceki akşam çirkin bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıyı kınadı.
Birlik Başkanı Ali Bolat yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yedi gün, yirmi dört saat görev başında olup hayat kurtaran 112 Acil Sağlık ekibine önceki akşam çirkin bir saldırıda bulunulduğunu kaydetti.

Bolat, “Hayat kurtarmak için her türlü ihbarı değerlendirip, olay yerine en hızlı şekilde varmak için uğraşan sağlık görevlileri, önceki akşam Balıkesir köyü bölgesinden arayarak yardım isteyen kişinin saldırısına uğradı, darp edildi. Aldığı çağrı üzerine Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ambulansın şoförüne ve ambulans içerisinde bulunan erkek hemşireye saldırarak darp etti.” bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak Sağlık Bakanlığından sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların süratle hayata geçirilmesini ve şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istediklerini ifade eden Bolat şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar kamuda, özelde sağlıkta şiddet, genelde ise toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ötelenmesi ile yarın başka bölgelerde başka bir doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve sağlık hizmeti alan vatandaş da mağdur olabilir. Daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti verebilmek adına zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Bir kez daha ve açık bir şekilde söylemek istiyoruz ki şiddet asla bir hak arama yolu değildir, olamaz. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz ve şiddetin karşısındayız.”

Bolat, 112 görevi başındaki meslektaşımıza ve sağlık çalışanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisinin ve şiddet mağduru tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu ve sağlıklı bir sağlık hizmeti vermek adına her türlü çabayı gösterdiğimizin bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hemşireler De COVID-19 Bilimsel Kurulu'nda Yer Almalı
[03.04.2020]

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşirelik bakımı ve ekip çalışması içerisindeki yeri ve önemi bağlamında, hemşirelerin de Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer almasının önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyesi Prof. Dr. Feray Gökdoğan, Cumhurbaşkanı’na hitaben kaleme aldığı ve basınla da paylaştığı yazıda, toplumun sağlığı açısından hemşirelerin katkı ve çalışmalarının yadsınamayacağını belirterek, hemşirelerin neden Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer alması gerektiğini anlattı.

HEMŞİRELER COVİD-19 BİLİMSEL KURULU’NDA NEDEN YER ALMALI?Hemşirelerin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesine yönelik süreçlerin tümünde yer aldığına işaret eden Gökdoğan, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı rolleri doğrultusunda karar verme yetkilerini kullanmakta olduklarını belirti. 

“Hemşirelik, yalnızca istenileni uygulayan, el becerisine dayalı teknik bir meslek olmanın ötesinde, düşünen, yapılan uygulamaları sorgulayan ve bakıma karar verirken bilimsel bilgi ve yöntemleri temel alan bir disiplindir” diyen Prof. Gökdoğan, hemşirelerin, hem kendileri karar vererek tıbbi müdahalede bulunabileceği; hem de bireyin bakımına yönelik alınacak bir kararda etkin rol oynayabileceğine işaret etti.

Prof. Feray Gökdoğan şunları da kaydetti:
 “Hemşireler; sağlık hizmet sunumunda hasta ile en uzun süre birlikte olmaları nedeniyle sağlık ekibi içerisinde sorumluluğu en fazla olan üyelerden biridir. Hemşireler, hastanın durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri ilk önce belirleyebilir ve bu şekilde sağlık ekibinin karar verme sürecine güçlü bir destek oluşturur. Hastanın fiziksel, psikolojik ve ruhsal durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri gözlemleyerek yorumlamaları ve saptamaları oldukça önemlidir.  Özellikle zamanında ve doğru bir şekilde yapılan tıbbi müdahale yaşam kurtarıcı olabilmekte, en küçük gecikme ise telafisi olası olmayan sonuçlara neden olabilmektedir.”